Tulityökorttia tarvitset tehdessäsi työssäsi tulitöitä.

Tulityökorttikoulutus kestää yhden työpäivän, sisältää 6h teoriaa, suojaus-, ja alkusammutusharjoitukset, sekä kokeen.